Pentru mai multe informatii iti stam la dispozitie: (+40)245.620.753
E-mail: la_munca@yahoo.com

Ce este evaluarea competentelor profesionale?

Ce reprezinta serviciile de evaluare si certificare competente profesionale?

Evaluarea competentelor profesionale este procesul de colectare a informatiilor necesare pentru stabilirea competentei si judecarea lor in raport cu cerintele standardului ocupational pentru o ocupatie sau calificare data. Cu alte cuvinte, prin evaluarea competentelor profesionale se urmareste indeplinirea de catre candidat a fiecarei componente practice presupuse de activitatea sa la nivelul de calitate cerut in standardul ocupational, precum si cunoasterea de catre acesta a tuturor notiunilor teoretice necesare practicarii ocupatiei/calificarii alese. De asemenea, evaluarea competentelor vizeaza si modul in care sunt desfasurate de catre candidat activitatile specifice calificarii / ocupatiei sale (incluzand atitudinea, comportamentul, responsabilitatea, seriozitatea, consecventa, precizia) pe parcursul procesului de munca.

Avantajele procesului de evaluare competente profesionale pentru candidat (client):

 • Costurile unui proces de evaluare a competentelor profesionale sunt reduse la jumatate fata de cursurile de formare profesionala
 • Durata unui proces de evaluare a competentelor profesionale este de maxim 30 de zile, cu mult mai redusa fata de cursurile de formare profesionala
 • Certificatul de competente profesionale obtinut in urma unui proces de evaluare a competentelor profesionale este recunoscut la nivel national si in statele membre UE (dupa apostilare)
 • Certificatele pot fi eliberate mai rapid decat in cazul cursurilor de formare profesionala, chiar in maxim 48 de ore (daca se achita taxa de urgenta)
 • Evaluarile pot fi desfasurate pe teritoriul intregii tari, chiar si in judetele / regiunile unde nu exista inca o sucursala ASIM
 • Intrucat procesul de evaluare poate fi derulat cand exista minim 1 candidat inscris, acesta este mult mai eficient, fara a mai fi nevoie de completarea unei grupe (ca in cazul cursurilor de formare profesionala)
 • Acordarea certificatului de competenta se bazeaza pe evaluarea a ceea ce candidatul este capabil sa faca in conditii reale de munca
 • Evaluarea competentelor ajuta la cresterea increderii in sine si a capacitatii de autoevaluare
 • Certificatul de competenta ofera recunoasterea competentelor unei persoane, indiferent de modul in care acestea au fost dobandite, ceea ce inseamna ca nu este necesara urmarea unui curs de calificare inainte de sustinerea evaluarii
 • Certificatul de competenta poate fi acordat indiferent de varsta candidatului fara a restrictiona accesul la evaluare
 • Certificatul de competenta constituie o garantie a capacitatii unei persoane de a activa intr-o ocupatie/calificare si pune in evidenta competentele transferabile de la o ocupatie la alta. De aceea, obtinerea unui certificat de competenta profesionala mareste sansele de angajare si posibilitatile de dezvoltare a unei cariere.

Avantajele procesului de evaluare competente profesionale pentru angajator (client):

 • Candidatii nu vor intrerupe programul de lucru decat pentru o perioada foarte scurta de timp, respectiv timpul efectiv aplicarii instrumentelor de evaluare
 • Costurile sunt reduse la jumatate, reducand astfel cheltuielile angajatilor sau ale organizatiei angajatoare
 • Certificatele de competente profesionale sunt recunoscute la nivel national si international (dupa apostilare), certificand astfel competentele recunoscute ale angajatilor
 • Prin introducerea certificatelor de competenta profesionala in unitatea pe care o conduce, angajatorul dovedeste interesul fata de angajati, contribuind la cresterea motivarii profesionale a acestora
 • Certificatele de competenta profesionala au o importanta contributie la imbunatatirea structurii organizationale si la convingerea angajatorului ca forta de munca este competenta, ceea ce constituie o garantie pentru obtinerea de rezultate performante
 • Certificatele de competenta reprezinta un instrument util, eficient, structurat si masurabil, in dezvoltarea profesionala a personalului
 • Angajatorul poate efectua recrutarea si selectia personalului utilizand informatiile continute in certificatul de competenta si poate proiecta posturile din organizatie conform standardelor, care precizeaza aptitudinile si cunostintele necesare desfasurarii activitatilor specifice.

Acte normative, reglementari, proceduri privind evaluarea si certificarea competentelor profesionale:

Surse de informatii diverse privind activitatea de evaluare si certificare a competentelor profesionale:

Despre certificatul de competente profesionale

Certificatul de competente profesionale

Certificatele de competente profesionale eliberate de catre Centrul de Evaluare si Certificare a Competentelor Profesionale ASIM sunt recunoscute la nivel national si in statele membre ale Uniunii Europene, conform prevederilor O.G. 129/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

Fata certificat de competente profesionale contine:

» datele de identificare ale candidatului (nume, prenume, CNP, data nasterii);
» codul standardului ocupational / de pregatire profesionala;
» calificarea pentru care a fost evaluat;
» numele si prenumele evaluatorului;

Se semneaza de catre Conducatorul si secretarul Centrului de evaluare, iar in coltul din dreapta sus este aplicat timbrul sec al ANC.

Verso certificat de competente profesionale contine:

» denumirea si codul standardului ocupational / de pregatire profesionala;
» unitatile de competenta evaluate;
» data certificarii fiecarei unitati de competenta;
» codul evaluatorului care a realizat evaluarea si certificarea si semnatura acestuia.

Recunoasterea certificatelor de competente profesionale si “echivalarea” acestora cu certficatele de calificare sau absolvire

O.G. 129/2000 este documentul fundamental care reglementeaza formarea profesionala in Romania. Aceasta ordonanta a fost completata prin O.G. 76/2004, iar la articolul 32, alineatul (4) este stipulat faptul ca reglementarea activitatii de evaluare de competente se face prin ordin comun al celor doua ministere cu atributii in formarea profesionala (Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului). Acest ordin este Ordinul 4543 din 23.08.2004 si vizeaza aprobarea "Procedurii de evaluare si certificare a competentelor profesionale obtinute pe alte cai decât cele formale". Aceasta procedura a fost completata prin Ordinul 3329/81 din 23.02.2005, iar la Articolul 33, alineatele (1), (2) si (3) aveti explicatii despre recunoasterea certificatelor de competente profesionale si "echivalarea" lor cu cele de calificare / absolvire:

(1) Persoanele declarate competente în urma procesului de evaluare primesc un certificat de competente profesionale, pentru unitatile de competenta în care au fost declarate competente.

(2) Persoanele declarate competente pentru toate unitatile de competenta specifice unei ocupatii sau calificari primesc un certificat de competente profesionale care cumuleaza toate competentele profesionale specifice acelei ocupatii sau calificari în conformitate cu standardul ocupational, respectiv standardul de pregatire profesionala.

(3) Certificatele mentionate la alin. (2) au aceeasi valoare ca si certificatele de absolvire, respectiv de calificare cu recunoastere nationala, eliberate în sistemul formal de formare profesionala.

Acte normative in domeniul evaluarii si certificarii competentelor profesionale

» Ordonanta Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor
» Ordonanta nr. 76/2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala adultilor
» Ordinul nr. 4543/468 din 2004 pentru aprobarea Procedurii de evaluare si certificare a competentelor profesionale obtinute pe alte cai decat cele formale
» Ordinul nr. 3329/81 din 2005 pentru modificarea si completarea Procedurii de evaluare si certificare a competentelor profesionale obtinute pe alte cai decat cele formale